Gate Valve Products

Kitz AKH Bronze Gate Valve

Kitz AKH Bronze Gate Valve

Kitz AKFH Brass Gate Valve

Kitz AKFH Brass Gate Valve

Kitz AKE Bronze Gate Valve

Kitz AKE Bronze Gate Valve

Kitz AK300LU  Bronze Gate Valve

Kitz AK300LU Bronze Gate Valve

Kitz AK150LU Bronze Gate Valve

Kitz AK150LU Bronze Gate Valve

Kitz AK150L Bronze Gate Valve

Kitz AK150L Bronze Gate Valve

Tyval Industrial Supply Corporation | 982 S Reyes St, Bgy 314, Zone 031 STA Cruz, Manila, Philippines | +63(2) 87126909 | tyvalmanila@gmail.com